Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Hải- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH May Phương Loan
Mã số thuế:

1001128861

Địa chỉ: Nhà bà Roan, thôn Đông La, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Roan, Dong La Hamlet, Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-01-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông Minh Thủy
Mã số thuế:

1001119458

Địa chỉ: Nhà ông Minh, thôn Nội Lang Bắc, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Minh, Noi Lang Bac Hamlet, Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Kính Việt Hà
Mã số thuế:

1001111924

Địa chỉ: Nhà ông Hà, thôn Nội Lang Bắc, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Ha, Noi Lang Bac Hamlet, Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 29-03-2017

MST XLCT xã Nam Hải
Mã số thuế:

1001100111

Địa chỉ: Xã Nam Hải - Xã Nam Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Hai Commune, Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH May Tuấn Kiệt
Mã số thuế:

1001043093

 Điện thoại:

0936.644.266

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Chinh, xóm 8, thôn Trung Lang - Xã Nam Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Bui Van Chinh, Hamlet 8, Trung Lang Hamlet, Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 18-08-2014

HTX DV Điện năng xã Nam Hải
Mã số thuế:

1001003319

Địa chỉ: Xóm 1 - Xã Nam Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Hamlet 1, Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-01-2013

HTX DV Nông Nghiệp xã Nam Hải
Mã số thuế:

1000663721

Địa chỉ: Xã Nam Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

HTX DV Nông nghiệp An Hạ
Mã số thuế:

1000663827

Địa chỉ: Xã Nam Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

DNTN Bùi Văn Hoà
Mã số thuế:

1000513878

 Điện thoại:

(0227) 2478523

Địa chỉ: Thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Noi Lang Bac Hamlet, Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-03-2009

DNTN Đổng Duyên
Mã số thuế:

1000418952

 Điện thoại:

(0227) 833815

Địa chỉ: Thôn Nội Nang Bắc, xã Nam Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Noi Nang Bac Hamlet, Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 05-09-2007

Doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn
Mã số thuế:

1000392743

 Điện thoại:

(0227) 883453

Địa chỉ: Thôn Nội Lang Trung, xã Nam Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Noi Lang Trung Hamlet, Nam Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-07-2006