Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Hà- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

MST XLCT xã Nam Hà
Mã số thuế:

1001100249

Địa chỉ: Xã Nam Hà - Xã Nam Hà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Ha Commune, Nam Ha Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Đặng Hiếu
Mã số thuế:

1001021445

 Điện thoại:

(024) 8150158

Địa chỉ: Nhà ông Đặng Văn Hiếu, xóm 2, thôn Đông Quách - Xã Nam Hà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Dang Van Hieu, Hamlet 2, Dong Quach Hamlet, Nam Ha Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-02-2014

HTX DV Điện năng xã Nam Hà
Mã số thuế:

1001003301

Địa chỉ: Xã Nam Hà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Ha Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-01-2013

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tổng Hợp Minh Mai
Mã số thuế:

1000988705

 Điện thoại:

0938.263.426

Địa chỉ: Nhà ông Tiền, Thôn Đông Quách - Xã Nam Hà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Tien, Dong Quach Hamlet, Nam Ha Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-09-2012

Doanh nghiệp TN thương mại Ngọc Việt
Mã số thuế:

1000694906

 Điện thoại:

0904.651.698

Địa chỉ: Thôn Hướng Tân - Xã Nam Hà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Huong Tan Hamlet, Nam Ha Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 04-01-2010

HTX DV Nông nghiệp xã Nam Hà
Mã số thuế:

1000663746

Địa chỉ: Xã Nam Hà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Ha Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

Công ty TNHH mỹ nghệ XNK Hồng Phong
Mã số thuế:

1000412686

 Điện thoại:

(0227) 650342

Địa chỉ: Thôn Đông Quách, xã Nam Hà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Quach Hamlet, Nam Ha Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-02-2007