Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Cường- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Viết Duy
Mã số thuế:

1001109107

Địa chỉ: Thôn Đức Cường (Nhà ông Trị), Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: DUC CUONG Hamlet (NHA ONG TRI), Nam Cuong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-01-2017

MST XLCT xã Nam Cường
Mã số thuế:

1001100383

Địa chỉ: Xã Nam Cường - Xã Nam Cường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Cuong Commune, Nam Cuong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thái Ngân
Mã số thuế:

1000676777

 Điện thoại:

(0227) 3824749

Địa chỉ: Lô đất diện tích 3.061,9m2, Thôn Hoàng Môn - Xã Nam Cường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Lot Dat Dien Tich 3.061, 9 M2, Hoang Mon Hamlet, Nam Cuong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 17-11-2009

HTX DV Nông nghiệp xã Nam Cường
Mã số thuế:

1000663792

Địa chỉ: Xã Nam Cường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Cuong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

Công Ty TNHH Giống Thuỷ Sản Hải Long
Mã số thuế:

1000451068

 Điện thoại:

(0227) 3668222

Địa chỉ: Thửa đất diện tích 3.843,2m2, Thôn Đức Cường - Xã Nam Cường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Thua Dat Dien Tich 3.843, 2 M2, Duc Cuong Hamlet, Nam Cuong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giống thuỷ sản (Production of aquatic seeds)

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-07-2008