Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Chính- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN MINH
Mã số thuế:

1001155248

Địa chỉ: Nhà bà Minh, thôn Năng Tĩnh, Xã Nam Chính , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ba Minh, Nang Tinh Hamlet, Nam Chinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 23/11/2018

Công Ty TNHH May Đồng Đạt Phát
Mã số thuế:

1001153233

Địa chỉ: Nhà ông Chuyển, thôn Thủ Chính, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Chuyen, Thu Chinh Hamlet, Nam Chinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 23-10-2018

CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH ĐẠI DƯƠNG
Mã số thuế:

1001114185

 Điện thoại:

0972.690.133

Địa chỉ: Nhà bà Ngà, thôn Thủ Chính, Xã Nam Chính , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ba Nga, Thu Chinh Hamlet, Nam Chinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25/05/2017

Công Ty TNHH Bình Thái An
Mã số thuế:

1001109121

Địa chỉ: Thôn Thủ Chính (Nhà ông Trương Văn Trị), Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: THU CHINH Hamlet (NHA ONG TRUONG VAN TRI), Nam Chinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-01-2017

HTX DV Nông nghiệp xã Nam Chính
Mã số thuế:

1000663714

Địa chỉ: Xã Nam Chính - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Chinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009