Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Phương

Ngày thành lập: 10-05-2018

Địa chỉ: Nhà ông Phương, xóm 4, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Phuong, Hamlet 4, Dong Xuyen Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 1001135643
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Phương
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Bình
Người đại diện Mai Trần Phương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Phương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính