Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Xuyên- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Phương
Mã số thuế:

1001135643

Địa chỉ: Nhà ông Phương, xóm 4, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Phuong, Hamlet 4, Dong Xuyen Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-05-2018

MST XLCT xã Đông xuyên
Mã số thuế:

1001100584

Địa chỉ: Xã Đông Xuyên - Xã Đông Xuyên - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Xuyen Commune, Dong Xuyen Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Dệt May Nguyên Trang
Mã số thuế:

1001061945

 Điện thoại:

0982.789.003

Địa chỉ: Nhà ông Nguyên, thôn Kênh Xuyên - Xã Đông Xuyên - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen, Kenh Xuyen Hamlet, Dong Xuyen Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 08-04-2015

Doanh nghiệp TN Văn Khớm
Mã số thuế:

1000672571

 Điện thoại:

(0227) 3665122

Địa chỉ: Thôn Kinh Xuyên - Xã Đông Xuyên - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Kinh Xuyen Hamlet, Dong Xuyen Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 21-10-2009

HTX DV Nông nghiệp xã Đông xuyên
Mã số thuế:

1000663390

Địa chỉ: Xã Đông Xuyên - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Xuyen Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009