Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Trà- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Thắng Linh Phát
Mã số thuế:

1001143034

Địa chỉ: Nhà ông Thắng, thôn Phụ Thành, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Thang, Phu Thanh Hamlet, Dong Tra Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 08-06-2018

MST XLCT xã Đông Trà
Mã số thuế:

1001100418

Địa chỉ: Xã Đông Trà - Xã Đông Trà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Tra Commune, Dong Tra Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Trang
Mã số thuế:

1000718258

 Điện thoại:

0988.824.653

Địa chỉ: Bến sông Trà Lý, Thôn Định Cư Đông - Xã Đông Trà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Ben Song Tra Ly, Dinh Cu Dong Hamlet, Dong Tra Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 01-04-2010

HTX DV Nông nghiệp xã Đông Trà
Mã số thuế:

1000663418

Địa chỉ: Xã Đông Trà - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Tra Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009