Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Phong- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tổng Hợp Thu Trang
Mã số thuế:

1001152751

Địa chỉ: Nhà ông Lai, xóm 9, thôn Văn Hải, Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Lai, Hamlet 9, Van Hai Hamlet, Dong Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-10-2018

MST XLCT xã Đông Long
Mã số thuế:

1001100633

Địa chỉ: Xã Đông Phong - Xã Đông Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Phong Commune, Dong Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

MST XLCT xã Đông Phong
Mã số thuế:

1001100665

Địa chỉ: Xã Đông Phong - Xã Đông Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Phong Commune, Dong Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đình Bộ
Mã số thuế:

1000913481

 Điện thoại:

0976.811.186

Địa chỉ: Nhà ông Đặng Đình Bộ, Thôn Vũ Xá - Xã Đông Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Dang Dinh Bo, Vu Xa Hamlet, Dong Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-10-2011

HTX DV Nông nghiệp xã Đông Phong
Mã số thuế:

1000663464

Địa chỉ: Xã Đông Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009