Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN AN ĐỨC

Ngày thành lập: 18/04/2018

Địa chỉ: Nhà ông Vình, Xóm 8, Thôn Thanh Lâm, Xã Đông Minh , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ong Vinh, Hamlet 8, Thanh Lam Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Mã số thuế 1001133741
Tên v.tắt/giao dịch AN DUC DEVELOPMENT SERVICES FINANCE COMPANY LIMITED
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Người đại diện Phạm Đức Vịnh
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Thanh Lâm, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Delegate address Thanh Lam Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tài Chính Dịch Vụ Phát Triển An Đức

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Cầm Đồ Hoàng Việt
Địa chỉ: Số 284/1, Khu Phố Thạnh Hòa B, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: No 284/1, Thanh Hoa B Quarter, An Thanh Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702738202

Bình Dương

Ngày thành lập: 18-01-2019