Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Minh- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MINH KHOA
Mã số thuế:

1001127995

Địa chỉ: Nhà bà Thêu, thôn Minh Châu, Xã Đông Minh , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ba Theu, Minh Chau Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 04/01/2018

MST XLCT xã Đông Minh
Mã số thuế:

1001100496

Địa chỉ: Xã Đông Minh - Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Minh Commune, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Phương Ràng
Mã số thuế:

1001097349

Địa chỉ: Nhà ông Phương, thôn Hải Châu - Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Phuong, Hai Chau Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 27-04-2016

Công Ty TNHH Dệt May Hoàng Hưng
Mã số thuế:

1001089041

 Điện thoại:

0989.214.866

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng, thôn Thanh Lâm - Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Hoang, Thanh Lam Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 04-01-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Hoài
Mã số thuế:

1001003742

 Điện thoại:

0977.510.927

Địa chỉ: Nhà bà Oanh, Thôn Ngải Châu - Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Oanh, Ngai Chau Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-02-2013

HTX DV Điện năng xã Đông Minh
Mã số thuế:

1001003277

Địa chỉ: Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-01-2013

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hoàng Kim
Mã số thuế:

1000940157

 Điện thoại:

0982.724.658

Địa chỉ: Nhà bà Lý, Thôn Minh Châu - Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Ly, Minh Chau Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 04-02-2012

Công Ty TNHH Phát Triển Thủy Sản Hoàng Hải
Mã số thuế:

1000937725

 Điện thoại:

0976.818.555

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Hào Quang, Thôn Đồng Châu Nội - Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Vu Hao Quang, Dong Chau Noi Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-01-2012

Công Ty TNHH Toán Hoa
Mã số thuế:

1000913386

 Điện thoại:

(0297) 3344999

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Toán, Thôn Ngải Châu - Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Vu Van Toan, Ngai Chau Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-10-2011

Công Ty TNHH Quang Thiệu
Mã số thuế:

1000846549

 Điện thoại:

0373.420.362

Địa chỉ: Xóm 5, thôn Minh Châu - Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Hamlet 5, Minh Chau Hamlet, Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 24-02-2011

HTX DV Nông nghiệp xã Đông Minh
Mã số thuế:

1000663489

Địa chỉ: Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Minh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009