Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Lâm- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH May Mặc Ngọc Hân Thái Bình
Mã số thuế:

1001146236

Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Thu, thôn Thanh Tây, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Pham Thi Thu, Thanh Tay Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 04-07-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Tài Lộc
Mã số thuế:

1001127603

Địa chỉ: Kiốt 4, khu công nghiệp Tiền Hải, xóm 8, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Kiot 4, Tien Hai Industrial Zone, Hamlet 8, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 27-12-2017

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THÁI BÌNH
Mã số thuế:

1001103810

 Điện thoại:

0985.673.626

Địa chỉ: Nhà ông Lương Văn Điển, xóm 2, thôn Nho Lâm Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Luong Van Dien, Hamlet 2, Nho Lam Dong Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28/07/2016

MST XLCT xã Đông Lâm
Mã số thuế:

1001100827

Địa chỉ: Xã Đông Lâm - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Lam Commune, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thái Bình Tại Tiền Hải
Mã số thuế:

1000283494-001

 Điện thoại:

(0227) 3831505

Địa chỉ: Khu đất số 2, tờ bản đồ số 02/2010/TLĐC diện tích 9276,6m2 t - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Khu Dat So 2, To Ban Do So 02/2010/TLDC Dien Tich 9276, 6M2 T, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (Producing cement, lime and gypsum)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-10-2015

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Tdh Bắc Việt
Mã số thuế:

1001068732

 Điện thoại:

0936.711.678

Địa chỉ: Nhà ông Tiến, Thôn Thanh Đông - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Tien, Thanh Dong Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (Producing other ceramic products)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 23-06-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thiếp Mơ
Mã số thuế:

1001065234

 Điện thoại:

0982.456.968

Địa chỉ: Nhà ông Thiêm, thôn Nho Lâm Đông - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Thiem, Nho Lam Dong Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 22-05-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Thủy Thanh Tùng
Mã số thuế:

1001038826

 Điện thoại:

0936.241.031

Địa chỉ: Nhà ông Tân, Thôn Nho Lâm Tây - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Tan, Nho Lam Tay Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 27-06-2014

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Tiền Hải
Mã số thuế:

1001030464

 Điện thoại:

0986.941.937

Địa chỉ: Nhà ông Tô Đình Chiến, xóm 1, thôn Nho Lâm Đông - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong To Dinh Chien, Hamlet 1, Nho Lam Dong Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp (Weaving)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-04-2014

Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Minh
Mã số thuế:

1000754432

 Điện thoại:

(0227) 6550509

Địa chỉ: Thôn Thanh Tây - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Thanh Tay Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-06-2010

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Viglacera Tiên Sơn -Nhà Máy Viglacera Thái Bình
Mã số thuế:

2300317851-003

 Điện thoại:

(0212) 2839390

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiền Hải - Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tien Hai Industrial Zone, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-04-2010

HTX DV Nông nghiệp Xã Đông Lâm
Mã số thuế:

1000663506

Địa chỉ: Xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

Công ty TNHH thương mại Yến Trinh
Mã số thuế:

1000592421

 Điện thoại:

(0227) 3823737

Địa chỉ: Thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Thanh Tay Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-05-2009