Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hoàng- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Plk
Mã số thuế:

1001147310

Địa chỉ: Nhà ông Nguyên, thôn 2, xóm Mỹ Đức, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen, Hamlet 2, My Duc Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 11-07-2018

Công Ty TNHH May Hải Châu
Mã số thuế:

1001141044

Địa chỉ: Nhà bà Xuân, thôn Mỹ Đức, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Xuan, My Duc Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-05-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Vũ Hường
Mã số thuế:

1001123817

Địa chỉ: Thôn Đông Hoàng ( Nhà ông Trần Đại Nghĩa), Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: DONG Hoang Hamlet (NHA ONG TRAN Dai Nghia), Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-10-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Thành Luận
Mã số thuế:

1001112815

Địa chỉ: Nhà ông Đào Xuân Tằng, thôn Đông Hoàng, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Dao Xuan Tang, Dong Hoang Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-04-2017

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÙY DƯƠNG
Mã số thuế:

1001105871

 Điện thoại:

0943.350.776

Địa chỉ: Nhà ông Đàn, thôn Bạch Long, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Dan, Bach Long Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 17/10/2016

MST XLCT xã Đông Hoàng
Mã số thuế:

1001100792

Địa chỉ: Xã Đông Hoàng - Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Hoang Commune, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂM LINH
Mã số thuế:

1001097155

 Điện thoại:

0988.700.111

Địa chỉ: Nhà ông Kiểm, thôn Tân Lạc, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Kiem, Tan Lac Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 22/04/2016

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tang Lễ Đình Chưởng
Mã số thuế:

1001095849

 Điện thoại:

0986.600.650

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Chưởng, xóm 6, thôn Bạch Long - Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Dinh Chuong, Hamlet 6, Bach Long Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ (Funeral services)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-03-2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Đại Nghĩa
Mã số thuế:

1001092446

 Điện thoại:

0988.983.116

Địa chỉ: Nhà ông Trần Đại Nghĩa, thôn Đông Hoàng - Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Dai Nghia, Dong Hoang Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (Producing machines used in agriculture and forestry)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-01-2016

Công Ty TNHH Toán Gia
Mã số thuế:

1001041032

 Điện thoại:

(0227) 3671173

Địa chỉ: nhà ông Chính, thôn Bạch Long - Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Chinh, Bach Long Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 11-07-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Dịch Vụ Lâm Sinh
Mã số thuế:

1001022819

 Điện thoại:

0988.374.432

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Việt, thôn Đông Hoàng - Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Pham Van Viet, Dong Hoang Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-03-2014

Công Ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Phương Vũ
Mã số thuế:

1001013878

 Điện thoại:

0904.152.878

Địa chỉ: Nhà ông Quỳnh, Thôn Đông Hoàng - Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Quynh, Dong Hoang Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-10-2013

Công Ty TNHH Chế Biến Kinh Doanh Thủy Hải Sản Hải Thịnh
Mã số thuế:

1000910811

 Điện thoại:

0989.189.743

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Thường, Thôn Bạch Long - Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Dinh Thuong, Bach Long Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-10-2011

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Sao Việt Travel
Mã số thuế:

1000910106

 Điện thoại:

0902.146.186

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Nhiên, Thôn Chỉ Trung - Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Trong Nhien, Chi Trung Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Điều hành tua du lịch (Tour operation)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 14-10-2011

Công Ty TNHH Duy Hướng
Mã số thuế:

1000901052

 Điện thoại:

(024) 9182372

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Hướng, thôn Mỹ Đức - Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Xuan Huong, My Duc Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 29-08-2011

HTX DV Nông nghiệp xã Đông Hoàng
Mã số thuế:

1000663496

Địa chỉ: Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009