Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hải- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

MST XLCT xã Đông Hải
Mã số thuế:

1001100471

Địa chỉ: Xã Đông Hải - Xã Đông Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Hai Commune, Dong Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

CN Tiền Hải - Công ty CP đầu tư kinh tế Hồng Hà
Mã số thuế:

0100509263-004

 Điện thoại:

(0227) 6333754

Địa chỉ: Thôn Tân Hải - Xã Đông Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tan Hai Hamlet, Dong Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 23-12-2010

HTX DV Nông nghiệp xã Đông Hải
Mã số thuế:

1000663425

Địa chỉ: Xã Đông Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009