Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Cơ- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Du Lịch Và Vận Tải Hc Sao Biển
Mã số thuế:

1001151042

Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Thu Hiền, thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Tran Thi Thu Hien, Duc Co Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 14-09-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VITASCO - CHI NHÁNH THÁI BÌNH
Mã số thuế:

0107239009-001

 Điện thoại:

(0227) 3654456

Địa chỉ: Lô diện tích 5.952 m2, thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Lot Dien Tich 5.952 M2, Duc Co Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30/12/2016

MST XLCT xã Đông Cơ
Mã số thuế:

1001100859

Địa chỉ: Xã Đông Cơ - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Co Commune, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Công Nghệ Gốm Sứ Ohio
Mã số thuế:

1000317753

 Điện thoại:

(0227) 3781520

Địa chỉ: Lô diện tích 11.836,9m2, Khu công nghiệp Tiền Hải - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Lot Dien Tich 11.836, 9 M2, Tien Hai Industrial Zone, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (Producing other ceramic products)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 14-10-2002

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tacaco
Mã số thuế:

1001070932

 Điện thoại:

0913.085.731

Địa chỉ: Nhà ông Cấp, Thôn Đức Cơ - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Cap, Duc Co Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-08-2015

Công Ty TNHH Vận Tải Thành Ninh
Mã số thuế:

1001068330

 Điện thoại:

0906.134.668

Địa chỉ: Nhà ông Ninh, thôn Trinh Cát - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Ninh, Trinh Cat Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-06-2015

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Sông Hồng Tại Thái Bình
Mã số thuế:

1000422959-002

 Điện thoại:

(024) 38561186

Địa chỉ: Lô diện tích 11.767,3m2, Khu công nghiệp Tiền Hải - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Lot Dien Tich 11.767, 3 M2, Tien Hai Industrial Zone, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác khí đốt tự nhiên (Exploit natural gas)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-05-2015

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phân Phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt Nam - Xí Nghiệp Phân Phối Khí Thấp áp M
Mã số thuế:

0304998686-003

 Điện thoại:

(028) 37840445

Địa chỉ: Lô diện tích 20918,3 m2 KCN Tiền Hải - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Lot Dien Tich 20918, 3 M2, Tien Hai Industrial Zone, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống (Producing gas, distributing gas by pipeline)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-02-2015

Chi Nhánh Tổng Công Ty Khí Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Tại Thái Bình
Mã số thuế:

3500102710-029

 Điện thoại:

(028) 37816777

Địa chỉ: Lô diện tích 5ha, khu công nghiệp Tiền Hải - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Lot Dien Tich 5ha, Tien Hai Industrial Zone, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác khí đốt tự nhiên (Exploit natural gas)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-02-2015

Công Ty TNHH Tường Chính
Mã số thuế:

1001043551

 Điện thoại:

(0227) 3713272

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Chín, Thôn Cam Lai - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Nguyen Thi Chin, Cam Lai Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 29-08-2014

Công Ty TNHH Tiến Biển
Mã số thuế:

1001039724

 Điện thoại:

0962.862.577

Địa chỉ: Nhà ông Biển, Thôn Trinh Cát - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Bien, Trinh Cat Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-07-2014

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại 2-9
Mã số thuế:

1001009208

 Điện thoại:

0978.205.966

Địa chỉ: Nhà ông Chiển, Thôn Đức Cơ - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Chien, Duc Co Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-06-2013

HTX DVNN xã Đông Cơ
Mã số thuế:

1001003358

Địa chỉ: Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-01-2013

HTX DV Điện năng xã Đông Cơ
Mã số thuế:

1001003291

Địa chỉ: Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-01-2013

Công Ty TNHH Nước Uống Giải Khát Vienti Việt Nam
Mã số thuế:

1000988670

 Điện thoại:

0904.066.123

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hải Mạc, thôn Trinh Cát - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Hai Mac, Trinh Cat Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-09-2012

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lợi Phát Hưng
Mã số thuế:

1000911540

 Điện thoại:

(0237) 8089498

Địa chỉ: Nhà ông Trần Duy Hưng, Thôn Lương Điền - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Duy Hung, Luong Dien Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-10-2011