Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đảo Hương

Ngày thành lập: 03-08-2018

Địa chỉ: Nhà ông Đảo, thôn An Nhân Hưng, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Dao, An Nhan Hung Hamlet, Bac Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Mã số thuế 1001149526
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Đảo Hương
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Bình
Người đại diện Trần Công Đảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Sản Xuất Đảo Hương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính