Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bắc Hải- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

MST XLCT xã Bắc Hải
Mã số thuế:

1001100376

Địa chỉ: Xã Bắc Hải - Xã Bắc Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Bac Hai Commune, Bac Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG ANH
Mã số thuế:

1001097042

 Điện thoại:

0916.188.129

Địa chỉ: Nhà ông Hưng, xóm 2, thôn An Nhân Bình, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Hung, Hamlet 2, An Nhan Binh Hamlet, Bac Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 20/04/2016

HTX DV nông nghiệp xã Bắc Hải
Mã số thuế:

1000663753

Địa chỉ: Xã Bắc Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Bac Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

Doanh nghiệp TN Trọng Nghĩa
Mã số thuế:

1000579149

Địa chỉ: Thôn An Phú, xã Bắc Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: An Phu Hamlet, Bac Hai Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-05-2009