Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Ninh- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI TIỀN HẢI - THÁI BÌNH
Mã số thuế:

3700381324-377

Địa chỉ: Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 00, thôn Trình Trung Đông, Xã An Ninh , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Thua Dat So 1, To Ban Do So 00, Trinh Trung Dong Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 27/10/2017

CÔNG TY TNHH SAO MỘC ĐỨC
Mã số thuế:

1001105582

 Điện thoại:

0975.010.296

Địa chỉ: Nhà ông Tuyên, thôn An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Tuyen, An Ninh Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06/10/2016

CÔNG TY TNHH MICHIO KUSHI VIỆT NAM
Mã số thuế:

1001099106

 Điện thoại:

(028) 45401799

Địa chỉ: Nhà bà Thu, thôn Trình Nhì, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ba Thu, Trinh Nhi Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 13/06/2016

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC THÁI BÌNH
Mã số thuế:

1001096962

 Điện thoại:

(0238) 2683263

Địa chỉ: Nhà ông Thạo, xóm 10, thôn Trình Nhất, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Thao, Hamlet 10, Trinh Nhat Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 15/04/2016

Công Ty TNHH Xây Dựng Phạm Gia Phong
Mã số thuế:

1001066661

 Điện thoại:

0936.475.029

Địa chỉ: Nhà ông Long, thôn Trình Trung Đông - Xã An Ninh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Long, Trinh Trung Dong Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 05-06-2015

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hùng Sơn Tại Tiền Hải
Mã số thuế:

1000799715-001

 Điện thoại:

(0227) 2493688

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Đăng Doanh, Thôn Trình Nhất Đông - Xã An Ninh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Bui Dang Doanh, Trinh Nhat Dong Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình công ích (Construction of public works)

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-09-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nước Tinh Khiết Vysan
Mã số thuế:

1000864611

 Điện thoại:

(0227) 6575477

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Xuân Ngọ, thôn Trình Nhất Tây - Xã An Ninh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Do Xuan Ngo, Trinh Nhat Tay Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 01-04-2011

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đoàn Phương Linh
Mã số thuế:

1000841727

 Điện thoại:

(0227) 3655771

Địa chỉ: Thôn Trình Trung Đông - Xã An Ninh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Trinh Trung Dong Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-01-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Khánh
Mã số thuế:

1000666313

 Điện thoại:

0985.104.342

Địa chỉ: Xóm 6, thôn Trình Trung Đông - Xã An Ninh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Hamlet 6, Trinh Trung Dong Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 21-09-2009

HTX DV Nông nghiệp xã An Ninh
Mã số thuế:

1000663640

Địa chỉ: Xã An Ninh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

Doanh nghiệp tư nhân Thăng Dung
Mã số thuế:

1000445441

 Điện thoại:

(0227) 782518

Địa chỉ: Thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Trinh Trung Dong Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 05-05-2008