Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Linh Nhi Milk
Mã số thuế:

1001109322

Địa chỉ: Số 280, phố Hùng Thắng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: No 280, Hung Thang Street, Tien Hai Town, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 11-01-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Viết Duy
Mã số thuế:

1001109107

Địa chỉ: Thôn Đức Cường (Nhà ông Trị), Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Duc Cuong (Nha Ong Tri Hamlet, Nam Cuong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-01-2017

Công Ty TNHH Bình Thái An
Mã số thuế:

1001109121

Địa chỉ: Thôn Thủ Chính (Nhà ông Trương Văn Trị), Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Thu Chinh (Nha Ong Truong Van Tri Hamlet, Nam Chinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-01-2017

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Khí Nén Thiên Nhiên
Mã số thuế:

1001109139

Địa chỉ: Nhà bà Nụ, khu 3, đường Nguyễn Công Trứ, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Nu, Khu 3, Nguyen Cong Tru Street, Tien Hai Town, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-01-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VITASCO - CHI NHÁNH THÁI BÌNH
Mã số thuế:

0107239009-001

 Điện thoại:

(0227) 3654456

Địa chỉ: Lô diện tích 5.952 m2, thôn Đức Cơ, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Lot Dien Tich 5.952 M2, Duc Co Hamlet, Dong Co Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30/12/2016

Công Ty TNHH Hdp
Mã số thuế:

1001106868

Địa chỉ: Nhà bà Nga, thôn Nam Sơn - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Nga, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-11-2016

Công Ty Cổ Phần Amass
Mã số thuế:

1001106723

Địa chỉ: Lô 60/86, khu II - Thị trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Lot 60/86, Khu Ii, Tien Hai Town, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 11-11-2016

CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG
Mã số thuế:

1001106000

 Điện thoại:

0983.551.995

Địa chỉ: Nhà ông Hoan, thôn Thiện Tường, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Hoan, Thien Tuong Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19/10/2016

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÙY DƯƠNG
Mã số thuế:

1001105871

 Điện thoại:

0943.350.776

Địa chỉ: Nhà ông Đàn, thôn Bạch Long, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Dan, Bach Long Hamlet, Dong Hoang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 17/10/2016

CÔNG TY TNHH SAO MỘC ĐỨC
Mã số thuế:

1001105582

 Điện thoại:

0975.010.296

Địa chỉ: Nhà ông Tuyên, thôn An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Tuyen, An Ninh Hamlet, An Ninh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06/10/2016