Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tiền Hải- Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH SƠN
Mã số thuế:

1001181833

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Tây Giang , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Dong Hamlet, Tay Giang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TIỀN HẢI
Mã số thuế:

1001178291

Địa chỉ: Số 211, Phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: No 211, Hung Thang Street, Tien Hai Town, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TIỀN HẢI
Mã số thuế:

1001178301

Địa chỉ: Số 211, Phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: No 211, Hung Thang Street, Tien Hai Town, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN MINH
Mã số thuế:

1001155248

Địa chỉ: Nhà bà Minh, thôn Năng Tĩnh, Xã Nam Chính , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ba Minh, Nang Tinh Hamlet, Nam Chinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 23/11/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Phương Thanh
Mã số thuế:

1001154205

Địa chỉ: Nhà bà Thu, thôn Công Bồi Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Thu, Cong Boi Tay Hamlet, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 05-11-2018

CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ÂU
Mã số thuế:

1001153441

Địa chỉ: Nhà bà Dy, số 174, đường Phan ái, Thị trấn Tiền Hải , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ba Dy, No 174, Phan Ai Street, Tien Hai Town, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Cultivation, mixed farming)

Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 24/10/2018

Công Ty TNHH May Đồng Đạt Phát
Mã số thuế:

1001153233

Địa chỉ: Nhà ông Chuyển, thôn Thủ Chính, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Chuyen, Thu Chinh Hamlet, Nam Chinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 23-10-2018

CÔNG TY TNHH DVTM HỖ TRỢ TÀI CHÍNH THANH TUẤN
Mã số thuế:

1001153064

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Thế Hiện, thôn Lộc Trung, Xã Nam Hưng , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ong Do The Hien, Loc Trung Hamlet, Nam Hung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp