Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thái Thuỵ- Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thaibinhland
Mã số thuế:

1001184947

Địa chỉ: Số nhà 63, khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: No 63, Khu 7, Diem Dien Town, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-03-2019

CÔNG TY TNHH MAY HOÀI THƯƠNG
Mã số thuế:

1001181590

Địa chỉ: Nhà ông Khản, thôn Tuân Nghĩa, Xã Thái Thành, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Khan, Tuan Nghia Hamlet, Thai Thanh Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thái Thành, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 08-01-2019

CÔNG TY TNHH SƠN HUY ĐỨC
Mã số thuế:

1001181551

Địa chỉ: Nhà ông Đức, xóm 3, Xã Thụy Bình , Huyện Thái Thụy , Thái Bình
Address: Nha Ong Duc, Hamlet 3, Thuy Binh Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH
Mã số thuế:

1001179986

Địa chỉ: Nhà ông Duẩn, thôn Phúc Thịnh, Xã Thái Thịnh , Huyện Thái Thụy , Thái Bình
Address: Nha Ong Duan, Phuc Thinh Hamlet, Thai Thinh Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty TNHH Tvt Thái Bình
Mã số thuế:

1001167726

Địa chỉ: Thôn Việt Cường, Xã Thái Sơn, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: Viet Cuong Hamlet, Thai Son Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thái Sơn, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 19-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚ THÁI
Mã số thuế:

1001156428

Địa chỉ: Số nhà 65 khu 1, Thị trấn Diêm Điền , Huyện Thái Thụy , Thái Bình
Address: No 65 Khu 1, Diem Dien Town, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty TNHH Tmdv Trường Phát
Mã số thuế:

1001158471

Địa chỉ: Nhà bà Thanh, thôn Nam Duyên, Xã Thái Đô, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Thanh, Nam Duyen Hamlet, Thai Do Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Thái Đô, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp