Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thái Thuỵ- Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hdc
Mã số thuế:

1001199326

Địa chỉ: Nhà ông Huân, thôn Hoa Quận, Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Huan, Hoa Quan Hamlet, Thuy Quynh Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Phát Tài
Mã số thuế:

1001198763

Địa chỉ: Thôn Tây Thuận, Xã Hồng Quỳnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: Tay Thuan Hamlet, Hong Quynh Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hồng Quỳnh, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Quỳnh Minh
Mã số thuế:

1001197054

Địa chỉ: Thôn Xuân Bàng, Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: Xuan Bang Hamlet, Thuy Xuan Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of used (second-hand) commodities in specialized stores )

Xã Thụy Xuân, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-08-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Xm88
Mã số thuế:

1001189832

Địa chỉ: Thôn Minh Khai, Xã Thái Thuỷ, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: Minh Khai Hamlet, Thai Thuy Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gymnastic and sports equipment in specialized stores )

Xã Thái Thủy, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 21-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thaibinhland
Mã số thuế:

1001184947

Địa chỉ: Số nhà 63, khu 7, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: No 63, Khu 7, Diem Dien Town, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-03-2019

CÔNG TY TNHH MAY HOÀI THƯƠNG
Mã số thuế:

1001181590

Địa chỉ: Nhà ông Khản, thôn Tuân Nghĩa, Xã Thái Thành, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Khan, Tuan Nghia Hamlet, Thai Thanh Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thái Thành, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 08-01-2019

CÔNG TY TNHH SƠN HUY ĐỨC
Mã số thuế:

1001181551

Địa chỉ: Nhà ông Đức, xóm 3, Xã Thụy Bình , Huyện Thái Thụy , Thái Bình
Address: Nha Ong Duc, Hamlet 3, Thuy Binh Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 08/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp