Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vũ Lạc- Thành phố Thái Bình- Thái Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Máy Văn Phòng Tân Thành Phát
Mã số thuế:

1001154702

Địa chỉ: Nhà ông Truyền, thôn Vân Động, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Truyen, Van Dong Hamlet, Vu Lac Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-11-2018

Công Ty TNHH Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Sài Gòn
Mã số thuế:

1001150176

Địa chỉ: Nhà ông Thành, xóm 1, thôn Tam Lạc, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Thanh, Hamlet 1, Tam Lac Hamlet, Vu Lac Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 21-08-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Trần Vạn Xuân
Mã số thuế:

1001135650

Địa chỉ: Nhà ông Hiểu, thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Hieu, Thuong Cam Hamlet, Vu Lac Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-05-2018

Công Ty TNHH Cây Xanh Hưng Thịnh Phát
Mã số thuế:

1001133325

Địa chỉ: Nhà ông Toàn, thôn Tam Lạc 2, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Toan, Tam Lac 2 Hamlet, Vu Lac Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 12-04-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Trí Đức
Mã số thuế:

1001131416

Địa chỉ: Nhà ông Tài, thôn Vân Động, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Tai, Van Dong Hamlet, Vu Lac Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 14-03-2018

Công Ty TNHH In Anh Tuấn
Mã số thuế:

1001119190

Địa chỉ: Nhà ông Tuấn, thôn Vân Động, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Tuan, Van Dong Hamlet, Vu Lac Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-07-2017

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG TUẤN
Mã số thuế:

1001114435

 Điện thoại:

0982.102.888

Địa chỉ: Nhà ông Tuấn, thôn Kìm, Xã Vũ Lạc , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: Nha Ong Tuan, Kim Hamlet, Vu Lac Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 31/05/2017