Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vũ Chính- Thành phố Thái Bình- Thái Bình

CÔNG TY TNHH SAM MART
Mã số thuế:

1001181858

Địa chỉ: Số 1046, đường Trần Lãm, thôn Lạc Chính, Xã Vũ Chính , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 1046, Tran Lam Street, Lac Chinh Hamlet, Vu Chinh Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thiên Trường
Mã số thuế:

1001150384

Địa chỉ: Lô đất 9.384,5 m2, khu phố II, đường Hoàng Văn Thái, Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Lot Dat 9.384, 5 M2, Ii Quarter, Hoang Van Thai Street, Vu Chinh Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-08-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Khánh Đường
Mã số thuế:

1001099480

Địa chỉ: Nhà ông Lâm, tổ 2, đường Hoàng Văn Thái - Xã Vũ Chính - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ong Lam, Civil Group 2, Hoang Van Thai Street, Vu Chinh Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 22-06-2016

Công Ty TNHH Thiên Trường
Mã số thuế:

1000350912

 Điện thoại:

(0227) 3736688

Địa chỉ: Lô đất 9.384,5m2, khu phố II, đường Hoàng Văn Thái - Xã Vũ Chính - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Lot Dat 9.384, 5 M2, Ii Quarter, Hoang Van Thai Street, Vu Chinh Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 29-03-2005

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Tư Nông Nghiệp Thái Bình
Mã số thuế:

1001078064

 Điện thoại:

0913.021.989

Địa chỉ: Số nhà 848, đường Trần Lãm, tổ 1 - Xã Vũ Chính - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: No 848, Tran Lam Street, Civil Group 1, Vu Chinh Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 21-12-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thái Phong
Mã số thuế:

1001070192

 Điện thoại:

(0227) 3737268

Địa chỉ: Số nhà 285, đường Hoàng Văn Thái, tổ 2 - Xã Vũ Chính - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: No 285, Hoang Van Thai Street, Civil Group 2, Vu Chinh Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-07-2015

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Hân Hiếu
Mã số thuế:

1001066608

 Điện thoại:

(0239) 3996768

Địa chỉ: Nhà bà Đàm Thị Biền, thôn Trấn Tây - Xã Vũ Chính - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ba Dam Thi Bien, Tran Tay Hamlet, Vu Chinh Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 05-06-2015