Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hòa- Thành phố Thái Bình- Thái Bình

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hiến Thêu
Mã số thuế:

1001136407

Địa chỉ: Nhà bà Thêu, thôn Nghĩa Hưng, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Theu, Nghia Hung Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 18-05-2018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐĂNG PHÁT
Mã số thuế:

1001115654-001

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Bá Dũng, xóm 15, thôn Nam Cầu Nhân, Xã Đông Hòa , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: Nha Ong Hoang Ba Dung, Hamlet 15, Nam Cau Nhan Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 20/12/2017

Công Ty TNHH May Thanh Loan
Mã số thuế:

1001110007

Địa chỉ: Nhà bà Loan, xóm 4, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Loan, Hamlet 4, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-01-2017

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Ô TÔ TÂN THÁI BÌNH
Mã số thuế:

1001109234

 Điện thoại:

0904.181.862

Địa chỉ: Xóm 15 (Nhà ông Dũng), thôn Nam Cầu Nhân, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Address: Hamlet 15 (NHA ONG DUNG), Nam Cau Nhan Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 10/01/2017

CÔNG TY TNHH NƯỚC TINH KHIẾT THẢO DUNG
Mã số thuế:

1001097772

 Điện thoại:

(0270) 5568929

Địa chỉ: Nhà bà Vũ Phương Thảo, thôn Nghĩa Phương, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Address: Nha Ba Vu Phuong Thao, Nghia Phuong Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 10/05/2016

CÔNG TY TNHH SONG ANH THÁI BÌNH
Mã số thuế:

1001097797

 Điện thoại:

(0227) 3888568

Địa chỉ: Nhà bà Vân Anh, thôn Nghĩa Phương, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Address: Nha Ba Van Anh, Nghia Phuong Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 10/05/2016

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Thái Bình
Mã số thuế:

1001094965

 Điện thoại:

0936.190.195

Địa chỉ: Nhà bà Thao, xóm 4, Thôn Nam Hiệp Trung - Xã Đông Hòa - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ba Thao, Hamlet 4, Nam Hiep Trung Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-02-2016

Công Ty TNHH Ngân Hà Thái Bình
Mã số thuế:

1001071774

 Điện thoại:

(0227) 8339698

Địa chỉ: Nhà ông Hải, thôn Hiệp Trung - Xã Đông Hòa - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ong Hai, Hiep Trung Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-09-2015

Công Ty TNHH Nội Thất Minh Dương
Mã số thuế:

1001068531

 Điện thoại:

0972.742.192

Địa chỉ: Nhà ông Hà Minh Dương, thôn Trung Nghĩa - Xã Đông Hòa - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ong Ha Minh Duong, Trung Nghia Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 23-06-2015

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Tân Anh
Mã số thuế:

1001068348

 Điện thoại:

(0237) 7948077

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Duy Hạnh, xóm 20 - Xã Đông Hòa - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ong Bui Duy Hanh, Hamlet 20, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 22-06-2015

Công Ty TNHH Đo Đạc Và Xây Dựng Hoàng Sa
Mã số thuế:

1001060243

 Điện thoại:

0935.868.388

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Mạnh, thôn Trung Nghĩa - Xã Đông Hòa - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Van Manh, Trung Nghia Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-03-2015

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Và Thương Mại Nhất Nam
Mã số thuế:

1001048768

 Điện thoại:

(0227) 3747376

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Kiều Sơn, thôn Nam Hiệp Trung - Xã Đông Hòa - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ong Vu Kieu Son, Nam Hiep Trung Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 24-11-2014