Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tiền Phong- Thành phố Thái Bình- Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC HIỆP
Mã số thuế:

1001180413

Địa chỉ: Số 368, phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 368, Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT THIÊN PHÚ
Mã số thuế:

1001153917

Địa chỉ: Nhà riêng ông: Đào Cao Khải) Hẻm 1 Ngách 15 Ngõ 112 đường T, Phường Tiền Phong , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: Nha Rieng Ong: Dao Cao Khai) Hem 1, Alley 15, Lane 112, T Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 16/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Phương Nhung
Mã số thuế:

1001154614

Địa chỉ: Kiot 8 + 9, số 368, đường Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Kiot 8 + 9, No 368, Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-11-2018

CÔNG TY TNHH KHÁNH DUY HẢI
Mã số thuế:

1001154325

Địa chỉ: Số 41, đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 41, Quach Dinh Bao Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH ĐỨC PHÚC
Mã số thuế:

1001151363

Địa chỉ: Kiot số 01, nhà dịch vụ số 2, số 128, đường Lê Quý Đôn, Phường Tiền Phong , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: Kiot So 01, Nha Dich Vu So 2, No 128, Le Quy Don Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 24/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DDC VIỆT NAM
Mã số thuế:

1001151500

Địa chỉ: Số 297, phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 297, Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 24/09/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ptechcom
Mã số thuế:

1001146437

Địa chỉ: Số nhà 27/206, đường Lý Bôn, tổ 5, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 27/206, Ly Bon Street, Civil Group 5, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 05-07-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thái Bình Glory
Mã số thuế:

1001145659

Địa chỉ: Lô B1, cụm Công nghiệp Phong Phú, đường Trần Thủ Độ, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Lot B1, Cong Nghiep Phong Phu Cluster, Tran Thu Do Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-07-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Tokai
Mã số thuế:

1001144729

Địa chỉ: Lô 59, đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 14, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Lot 59, Bui Sy Tiem Street, Civil Group 14, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 18-06-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ZAKADO VIỆT NAM
Mã số thuế:

1001143355

Địa chỉ: Số 256, Phố Lý Bôn, Tổ 25, Phường Tiền Phong , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 256, Ly Bon Street, Civil Group 25, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 11/06/2018

Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Lắp Hoàng Hải
Mã số thuế:

1001141118

Địa chỉ: Ki ốt 16, chợ Tiền Phong, đường Bùi Sỹ Tiêm, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Ki Ot 16, Cho Tien Phong, Bui Sy Tiem Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 05-06-2018

Công Ty TNHH Fansipan
Mã số thuế:

1001139045

Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quang Bích, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 02, Ngo Quang Bich Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp