Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Quang Trung- Thành phố Thái Bình- Thái Bình

Công Ty TNHH Dược Phẩm Thịnh Đức
Mã số thuế:

1001210756

 Điện thoại:

(024) 7529415

Địa chỉ: Số nhà 03, đường số 5, khu đô thị Petro Thăng Long, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 03, Street No 5, Petro Thang Long Urban Area, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-05-2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

1001210308

Địa chỉ: Số nhà 418, đường Trần Thánh Tông, tổ 2, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 418, Tran Thanh Tong Street, Civil Group 2, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/05/2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO NAM HƯNG
Mã số thuế:

1001210001

Địa chỉ: Số nhà 28, đường số 9, khu đô thị Petro Thăng Long, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 28, Street No 9, Petro Thang Long Urban Area, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình (Hired labour serving in households)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 08/05/2020

Công Ty TNHH Dược Phẩm Mt Group
Mã số thuế:

1001207898

Địa chỉ: Nhà LK2, lô 3, khu đô thị 379, đường Phan Bá Vành, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha LK2, Lot 3, Urban Area 379, Phan Ba Vanh Street, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Kỹ Năng H2p Thái Bình
Mã số thuế:

1001204865

Địa chỉ: Số nhà 31, đường số 7, khu đô thị Petro Thăng Long, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 31, Street No 7, Petro Thang Long Urban Area, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Lhk
Mã số thuế:

1001206566

Địa chỉ: Số nhà 10, đường số 05, lô 37/N04 Khu đô thị Petro Thăng Long, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 10, Street No 05, Lot 37/N04, Petro Thang Long Urban Area, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty Cổ Phần Cie Thái Bình
Mã số thuế:

1001203773

Địa chỉ: Số nhà 17, đường số 5, khu đô thị Petro Thăng Long, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 17, Street No 5, Petro Thang Long Urban Area, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-11-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hương Nguyên
Mã số thuế:

1001201303

Địa chỉ: LKB-05 khu đô thị 379, đường Phan Bá Vành, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: LKB-05, Urban Area 379, Phan Ba Vanh Street, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Center Bình An
Mã số thuế:

1001201286

Địa chỉ: Số nhà 87, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 87, Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Vitabest
Mã số thuế:

1001200772

Địa chỉ: Số 46, ngõ 537, đường Lý Thái Tổ, tổ 17, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 46, Lane 537, Ly Thai To Street, Civil Group 17, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Zipoka Việt Nam
Mã số thuế:

1001200620

Địa chỉ: Số nhà 27, ngõ 12, đường Hoàng Công Chất, tổ 50, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 27, Lane 12, Hoang Cong Chat Street, Civil Group 50, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hóa Chất 2h
Mã số thuế:

1001200187

Địa chỉ: Số nhà 29, ngõ 43, đường Ngô Thì Nhậm, tổ 29, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 29, Lane 43, Ngo Thi Nham Street, Civil Group 29, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-09-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Nụ Trần
Mã số thuế:

1001199862

Địa chỉ: Số nhà 34, đường Bùi Thị Xuân, khu đô thị Petro Thăng Long, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 34, Bui Thi Xuan Street, Petro Thang Long Urban Area, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 18-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp