Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Tân

Ngày thành lập: 21-07-2010

Địa chỉ: Nhà ông Đinh Văn Tiến, Thôn Nghĩa Thắng - Xã Đông Hòa - Thành phố Thái Bình - Thái Bình
Address: Nha Ong Dinh Van Tien, Nghia Thang Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt (Wholesale of silk, fibre and weaving fibre)

Mã số thuế 1000766607
Điện thoại/ Fax:(0227) 3745569
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Thái Bình
Người đại diện Đinh Văn Tiến
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Nghĩa Thắng-Xã Đông Hòa-Thành phố Thái Bình-Thái Bình
Delegate address Nghia Thang Hamlet, Dong Hoa Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
Cách tính thuế Khấu trừ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Tân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính