Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kiến Xương- Thái Bình

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ
Mã số thuế:

1001178478

Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê , Huyện Kiến Xương , Thái Bình
Address: Khu Cong Hoa, Thanh Ne Town, Kien Xuong District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CCT KIẾN XƯƠNG
Mã số thuế:

1001178414

Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê , Huyện Kiến Xương , Thái Bình
Address: Khu Cong Hoa, Thanh Ne Town, Kien Xuong District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CCT KXƯƠNG
Mã số thuế:

1001178460

Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê , Huyện Kiến Xương , Thái Bình
Address: Khu Cong Hoa, Thanh Ne Town, Kien Xuong District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty Cổ Phần Hương Thơm Việt Nam
Mã số thuế:

1001152222

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Bá Lân, Khu 3 cộng Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Pham Ba Lan, Khu 3 Cong Hoa, Thanh Ne Town, Kien Xuong District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-10-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tùng Thu
Mã số thuế:

1001151941

Địa chỉ: Nhà ông Tùng, khu thị tứ, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Tung, Khu Thi Tu, Thanh Tan Commune, Kien Xuong District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Ngày thành lập: 01-10-2018

Công Ty TNHH May Hq Vina
Mã số thuế:

1001145024

Địa chỉ: Nhà ông Đoan, thôn Quang Minh, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Doan, Quang Minh Hamlet, Vu Tay Commune, Kien Xuong District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Ngày thành lập: 22-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp