Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Điệp Nông- Huyện Hưng Hà- Thái Bình

CÔNG TY TNHH SX & TM RƯỢU QUANG THỌ
Mã số thuế:

1001149389

Địa chỉ: Nhà ông Thọ, thôn Duyên Nông, Xã Điệp Nông , Huyện Hưng Hà , Thái Bình
Address: Nha Ong Tho, Duyen Nong Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 01/08/2018

Công Ty TNHH Phú Thịnh Hưng Hà
Mã số thuế:

1001144736

Địa chỉ: Nhà bà Thúy, khu ngã tư Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Thuy, Khu Nga Tu Viet Yen, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-06-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điệp Nông
Mã số thuế:

1001133413

Địa chỉ: Nhà ông An, thôn Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong An, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Như Khang
Mã số thuế:

1001122700

Địa chỉ: Nhà ông Trung, khu Ngã Tư Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Trung, Khu Nga Tu Viet Yen, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 11-10-2017

UBND XÃ ĐIỆP NÔNG
Mã số thuế:

1001102013

Địa chỉ: xã Điệp Nông, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình
Address: Diep Nong Commune, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 30/06/2016

Công Ty TNHH Trans Tha�I Bi�Nh
Mã số thuế:

1001098504

Địa chỉ: nha� ông Trâ�n Minh TuêÊ, thôn Đoa�i - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha� Ong Tra�n Minh Tuee, Doa�i Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây gia vị, cây dược liệu (Growing spices, herbs, perennials)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-05-2016

Công Ty TNHH Hường Dương
Mã số thuế:

1001020586

 Điện thoại:

0987.587.103

Địa chỉ: Nhà bà Đặng Thị Hiền, Thôn Hoàng Nông - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ba Dang Thi Hien, Hoang Nong Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 17-01-2014

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại ánh Tuyết
Mã số thuế:

1001070202

 Điện thoại:

0982.504.857

Địa chỉ: Nhà Bà Tuyết, Thôn Duyên Nông - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ba Tuyet, Duyen Nong Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-07-2015

HTX Điện năng xã Điệp Nông
Mã số thuế:

1001057402

Địa chỉ: Việt Yên 1 - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Viet Yen 1, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-02-2015

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế Đông Hưng Hà
Mã số thuế:

1001016780

 Điện thoại:

0988.102.528

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Mười, Thôn Việt Yên 1 - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Van Muoi, Viet Yen 1 Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-12-2013

Trần Thị Hòa
Mã số thuế:

1001011020

Địa chỉ: Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 29-07-2013

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Trần Thăng
Mã số thuế:

1001010556

 Điện thoại:

0969.423.719

Địa chỉ: Nhà ông Chiều, Thôn Việt Yên - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Chieu, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 18-07-2013

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Thái Hà
Mã số thuế:

1001008324

 Điện thoại:

0912.261.335

Địa chỉ: Nhà ông Kết, thôn Việt Yên - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Ket, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-05-2013

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng-Thương Mại Số 1 Thái Bình
Mã số thuế:

1000983922

 Điện thoại:

0988.314.324

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Hữu Châm, Thôn Việt Yên - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Bui Huu Cham, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 01-08-2012

Công Ty TNHH Hoàng Nông Phát
Mã số thuế:

1000973339

 Điện thoại:

0912.268.321

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Dụng Bẩy, Thôn Việt Yên - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Dung Bay, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 07-05-2012

Công Ty Cổ Phần Hgs Hưng Hà
Mã số thuế:

1000937700

 Điện thoại:

(0227) 3988999

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Quất, Thôn Việt Yên - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Van Quat, Viet Yen Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-01-2012

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Tuấn Anh
Mã số thuế:

1000855705

 Điện thoại:

0976.353.868

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Lệ, Thôn Duyên Nông - Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Cong Le, Duyen Nong Hamlet, Diep Nong Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 23-03-2011