Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hưng Hà- Thái Bình

Công Ty TNHH Minh Vạn Phúc
Mã số thuế:

1001183661

Địa chỉ: Thôn Thọ Phú, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Address: Tho Phu Hamlet, Hong Minh Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-02-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Gia Thành
Mã số thuế:

1001183326

Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 3, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Address: Khu Nhan Cau 3, Hung Ha Town, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty TNHH Sx Và Tm An Phát
Mã số thuế:

1001183319

Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 3, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Address: Khu Nhan Cau 3, Hung Ha Town, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-01-2019

CÔNG TY TNHH NEW FUTURE
Mã số thuế:

1001177393

Địa chỉ: Nhà ông Chướng, thôn Chấp Trung 2, Xã Đoan Hùng , Huyện Hưng Hà , Thái Bình
Address: Nha Ong Chuong, Chap Trung 2 Hamlet, Doan Hung Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Hường
Mã số thuế:

1001152293

Địa chỉ: Nhà ông Đương, thôn Nhâm Lang, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Duong, Nham Lang Hamlet, Tan Tien Commune, Hung Ha District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày thành lập: 08-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp