Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Double Value

Ngày thành lập: 19-09-2018

Địa chỉ: Nhà ông Lại Chí Công, tổ 7, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Lai Chi Cong, Civil Group 7, Dong Hung Town, Dong Hung District, Thai Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Mã số thuế 1001151236
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Double Value
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Bình
Người đại diện Nguyễn Thị Hằng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính