Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Hưng- Thái Bình

Công Ty TNHH May Đình Cường
Mã số thuế:

1001183573

Địa chỉ: Nhà ông Cường, thôn Phú Bắc, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Cuong, Phu Bac Hamlet, Dong A Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-02-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TIẾN PHÚ
Mã số thuế:

1001180420

Địa chỉ: Lô ki ốt số 12A, chợ Đông Hưng, khu đô thị phía tây quốc lộ, Thị trấn Đông Hưng , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Lot Ki Ot So 12a, Cho Dong Hung, Phia Tay Quoc Lo Urban Area, Dong Hung Town, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH VT EDU
Mã số thuế:

1001179954

Địa chỉ: Tại nhà ông Thiết, Đường 216, Xã Mê Linh , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Tai Nha Ong Thiet, Street 216, Me Linh Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Mê Linh, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐÔNG HƯNG
Mã số thuế:

1001178196

Địa chỉ: Số 93, Đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 6, Thị trấn Đông Hưng , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: No 93, Bui Sy Tiem Street, Civil Group 6, Dong Hung Town, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT ĐÔNG HƯNG
Mã số thuế:

1001178206

Địa chỉ: Số 93, Đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 6, Thị trấn Đông Hưng , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: No 93, Bui Sy Tiem Street, Civil Group 6, Dong Hung Town, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐÔNG HƯNG
Mã số thuế:

1001178189

Địa chỉ: Số 93, Đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 6, Thị trấn Đông Hưng , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: No 93, Bui Sy Tiem Street, Civil Group 6, Dong Hung Town, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUANG DŨNG THÁI BÌNH
Mã số thuế:

1001160431

Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Quý, thôn Trung, Xã Đông Phương , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ba Hoang Thi Quy, Trung Hamlet, Dong Phuong Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 12/12/2018

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TIẾN PHÚ
Mã số thuế:

1001154854

Địa chỉ: Lô số 12A - Chợ Đông Hưng, Thị trấn Đông Hưng , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Lot No 12a - Cho Dong Hung, Dong Hung Town, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 19/11/2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI TÂN HÀ PHÁT
Mã số thuế:

1001154808

Địa chỉ: Số nhà 9, phố Tăng, Xã Phú Châu , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: No 9, Tang Street, Phu Chau Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 16/11/2018

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG NAM HIỀN
Mã số thuế:

1001154283

Địa chỉ: Nhà ông Cảnh, thôn Tế Quang, Xã Đông Vinh , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ong Canh, Te Quang Hamlet, Dong Vinh Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NGUYỄN NHƯ TUẤN ĐÔNG HƯNG
Mã số thuế:

1001152737

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Như Tuấn, thôn Anh Dũng, Xã Đông La , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Nhu Tuan, Anh Dung Hamlet, Dong La Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 15/10/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Nam Phúc
Mã số thuế:

1001152769

Địa chỉ: Nhà bà Phượng, thôn Đông Khê, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Phuong, Dong Khe Hamlet, Nguyen Xa Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-10-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CÂY XANH HOÀNG GIA
Mã số thuế:

1001152053

Địa chỉ: Nhà ông Lê Quang Rực, Thôn Quán, Xã Hồng Việt , Huyện Đông Hưng , Thái Bình
Address: Nha Ong Le Quang Ruc, Quan Hamlet, Hong Viet Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Care and maintenance services for scenery)

Xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 03/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp