Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thái Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Thái Bình
Mã số thuế:

1001223868

Địa chỉ: số nhà 23+ 25, đường số 36, tổ 22, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 23+ 25, Street No 36, Civil Group 22, Tran Lam Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH MTV Thế Hiển
Mã số thuế:

1001223804

Địa chỉ: Thôn Phú Lạc, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: Phu Lac Hamlet, Phu Xuan Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH Thương Mại Dương Lưỡng
Mã số thuế:

1001223836

Địa chỉ: Số nhà 518, phố Ngô Thì Nhậm, tổ 21, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 518, Ngo Thi Nham Street, Civil Group 21, Tran Lam Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH TMDV An Thanh
Mã số thuế:

1001223829

Địa chỉ: Số 01 Phạm Quang Lịch, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Address: No 01 Pham Quang Lich, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/04/2021

Công Ty TNHH Quốc Tế Kangaroo
Mã số thuế:

1001223794

Địa chỉ: Thôn Lam Cầu 1, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Address: Lam Cau 1 Hamlet, An Hiep Commune, Quynh Phu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/04/2021

Hợp Tác Xã Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Mây Tre Đan Thanh Tân
Mã số thuế:

1001223762

Địa chỉ: Nam Lâu, Xã Thanh Tân , Huyện Kiến Xương , Thái Bình
Address: Nam Lau, Thanh Tan Commune, Kien Xuong District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/04/2021

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Blue Ocean
Mã số thuế:

1001223723

Địa chỉ: Số nhà 02A, ngõ 447, đường Trần Thái Tông, tổ 6, Phường Trần Hưng Đạo , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 02a, Lane 447, Tran Thai Tong Street, Civil Group 6, Tran Hung Dao Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sợi (Producing fibre)

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 13/04/2021

Công Ty TNHH CP Thương Mại Quốc Tế Việt Đức
Mã số thuế:

1001223716

Địa chỉ: Số nhà 01b/140, đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 11, Phường Tiền Phong , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 01B/140, Bui Sy Tiem Street, Civil Group 11, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 12/04/2021

Công Ty TNHH May Ngọc Đăng
Mã số thuế:

1001223699

Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến , Xã Tây Sơn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
Address: Hop Tien Hamlet, Tay Son Commune, Kien Xuong District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Ngày thành lập: 12/04/2021

Công Ty TNHH Cơ Khí Bình Hà
Mã số thuế:

1001223642

Địa chỉ: Thôn Thuần Túy, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
Address: Thuan Tuy Hamlet, Dong La Commune, Dong Hung District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-04-2021

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ & Vận Tải Văn Hải
Mã số thuế:

1001223635

Địa chỉ: Số nhà 93, Tổ 3, Đường Trần Thái Tông, Phường Trần Hưng Đạo , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 93, Civil Group 3, Tran Thai Tong Street, Tran Hung Dao Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 09/04/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp