Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH SƠN
Mã số thuế:

1001181833

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Tây Giang , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Dong Hamlet, Tay Giang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT VĂN LANG
Mã số thuế:

1001181946

Địa chỉ: Số 410, khu đô thị 379, Phường Quang Trung , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 410, Urban Area 379, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG BÌNH MINH
Mã số thuế:

1001181953

Địa chỉ: Số nhà 06, đường số 4, khu đô thị Petro Thăng Long, Phường Quang Trung , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 06, Street No 4, Petro Thang Long Urban Area, Quang Trung Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH SAM MART
Mã số thuế:

1001181858

Địa chỉ: Số 1046, đường Trần Lãm, thôn Lạc Chính, Xã Vũ Chính , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 1046, Tran Lam Street, Lac Chinh Hamlet, Vu Chinh Commune, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MAY HOÀI THƯƠNG
Mã số thuế:

1001181590

Địa chỉ: Nhà ông Khản, thôn Tuân Nghĩa, Xã Thái Thành , Huyện Thái Thụy , Thái Bình
Address: Nha Ong Khan, Tuan Nghia Hamlet, Thai Thanh Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thái Thành, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH SƠN HUY ĐỨC
Mã số thuế:

1001181551

Địa chỉ: Nhà ông Đức, xóm 3, Xã Thụy Bình , Huyện Thái Thụy , Thái Bình
Address: Nha Ong Duc, Hamlet 3, Thuy Binh Commune, Thai Thuy District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thụy Bình, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HUY LAN
Mã số thuế:

1001181569

Địa chỉ: Số nhà 154, đường Hoàng Văn Thái, tổ 14, Phường Trần Lãm , Thành phố Thái Bình , Thái Bình
Address: No 154, Hoang Van Thai Street, Civil Group 14, Tran Lam Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Ngày thành lập: 08/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp