Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phước Chỉ- Huyện Trảng Bàng- Tây Ninh

Công Ty TNHH Tmdv Lập Thành Phát
Mã số thuế:

3901292346

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phước Hưng, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 1, Phuoc Hung Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 13-12-2019

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ HOÀNG VŨ
Mã số thuế:

3901252569-001

Địa chỉ: Thửa đất số 3476, ấp Phước Hưng, Xã Phước Chỉ , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: Thua Dat So 3476, Phuoc Hung Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14/12/2017

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gia Kỳ
Mã số thuế:

3901236768

Địa chỉ: Số 0028, Ấp Phước Long, Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 0028, Phuoc Long Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 08-01-2017

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Phước Thạnh - Trạm Xăng Dầu Quang Sáu 2
Mã số thuế:

0301446503-002

 Điện thoại:

0913.775.659

Địa chỉ: Thửa đất số 0135, 0785, 793, Tờ bản đồ số 7, ấp Phước Đông - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: Thua Dat So 0135, 0785, 793, To Ban Do So 7, Phuoc Dong Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 08-10-2015

Công Ty TNHH Mtv Phế Liệu Thuận Hòa Phát
Mã số thuế:

3901207887

 Điện thoại:

0903.478.110

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phước Hưng - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: Civil Group 1, Phuoc Hung Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 20-07-2015

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lý Ngọc Hà
Mã số thuế:

3901166831-001

 Điện thoại:

0902.990.666

Địa chỉ: Thửa đất số 2415, 2416, tờ bản đồ số 03, ấp Phước Thuận - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: Thua Dat So 2415, 2416, To Ban Do So 03, Phuoc Thuan Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 26-03-2015

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Minh
Mã số thuế:

1100949636-001

 Điện thoại:

0903.714.422

Địa chỉ: Số 13-19, ấp Phước Thuận - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: No 13-19, Phuoc Thuan Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 16-12-2014

Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân An Phát Lộc
Mã số thuế:

3901176068-001

 Điện thoại:

0985.605.827

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Phước Thuận - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: Civil Group 5, Phuoc Thuan Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14-02-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lý Ngọc Hà
Mã số thuế:

3901166831

 Điện thoại:

0902.990.666

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Phước Dân - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: Civil Group 3, Phuoc Dan Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải không độc hại (Collecting harmless waste)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 06-07-2013

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu - Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng 855
Mã số thuế:

3901163943

 Điện thoại:

0913.636.113

Địa chỉ: Tổ 6, ấp Phước Hưng - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: Civil Group 6, Phuoc Hung Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 12-04-2013

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Long Hải Sơn Tây Ninh
Mã số thuế:

3900562247-002

 Điện thoại:

(0276) 3622750

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Phước Hưng - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: Civil Group 7, Phuoc Hung Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 27-12-2012

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phượng Minh Hoàng
Mã số thuế:

3900980124

 Điện thoại:

0977.111.046

Địa chỉ: Số 1770 A1, ấp Phước Đông - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: No 1770 A1, Phuoc Dong Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 29-07-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Phong
Mã số thuế:

3900946211

 Điện thoại:

0905.332.306

Địa chỉ: Số 13-19, ấp Phước Thuận - Xã Phước Chỉ - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
Address: No 13-19, Phuoc Thuan Hamlet, Phuoc Chi Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Phước Chỉ, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 20-12-2010