Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Trương Huy Phát

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: An Quoi, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ ăn uống khác (Other food services)

Mã số thuế 3901288445
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Tây Ninh
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Trương Huy Phát

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính