Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Hòa- Huyện Trảng Bàng- Tây Ninh

Công Ty TNHH Honestar Việt Nam
Mã số thuế:

3901294329

Địa chỉ: Nhà xưởng A3.1, đường D1, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Nha Xuong A3.1, D1 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Tm-sx-dv Cân An Khang
Mã số thuế:

3901294047

Địa chỉ: Tổ 48B, ấp An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: 48B Civil Group, An Quoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Đại Thành Trung - Tây Ninh
Mã số thuế:

3901293565

Địa chỉ: Thửa đất số 375, tờ bản đồ số 27, ấp Hòa Bình, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Thua Dat So 375, To Ban Do So 27, Hoa Binh Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đạt Vn
Mã số thuế:

3901292593

Địa chỉ: 5/6 Ấp An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: 5/6 An Quoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Tm-dv Lê Thành Công
Mã số thuế:

3901291448

Địa chỉ: Số 315, đường 787A, tổ 01, ấp An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 315, 787a Street, Civil Group 01, An Quoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Huy Thuận
Mã số thuế:

3901289953

Địa chỉ: Số 8 Hòa Bình 2, Ấp Hòa Bình, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 8 Hoa Binh 2, Hoa Binh Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Chống Thấm Nhã Vy
Mã số thuế:

3901289939

Địa chỉ: 27/14 tổ 48B, đường An Quới 2, ấp An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: 27/14 48B Civil Group, An Quoi 2 Street, An Quoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Ever Ocean
Mã số thuế:

3901289632

Địa chỉ: Lô B12, đường N11, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot B12, N11 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Phụng Ngọc Anh
Mã số thuế:

3901287931

Địa chỉ: Lô số 4, Đường N4, Khu TĐC, Ấp An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot No 4, N4 Street, Khu TDC, An Quoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Việt Long
Mã số thuế:

3901285490

Địa chỉ: TĐS số 8, TBĐ số 89, Ấp An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: TDS So 8, TBD So 89, An Quoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14-08-2019

Công Ty TNHH Kaifuda Việt Nam
Mã số thuế:

3901284433

Địa chỉ: Lô A9.9, đường N4, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot A9.9, N4 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 23-07-2019

CÔNG TY TNHH HUANYU TECHNOLOGY
Mã số thuế:

3901275894

Địa chỉ: Lô B6.2, đường C4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, ấp An H, Xã An Hòa , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: Lot B6.2, C4 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An H Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hoá chất cơ bản (Production of basic chemicals)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 07/01/2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Liên Hoa
Mã số thuế:

3901274844

Địa chỉ: Nhà xưởng A0, đường D1, khu công nghiệp Thành Thành Công, ấp An Hội, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Nha Xuong A0, D1 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 26-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp