Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Hòa- Huyện Trảng Bàng- Tây Ninh

Công Ty TNHH Phụng Ngọc Anh
Mã số thuế:

3901287931

Địa chỉ: Lô số 4, Đường N4, Khu TĐC, Ấp An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot No 4, N4 Street, Khu TDC, An Quoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Việt Long
Mã số thuế:

3901285490

Địa chỉ: TĐS số 8, TBĐ số 89, Ấp An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: TDS So 8, TBD So 89, An Quoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14-08-2019

Công Ty TNHH Kaifuda Việt Nam
Mã số thuế:

3901284433

Địa chỉ: Lô A9.9, đường N4, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot A9.9, N4 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 23-07-2019

CÔNG TY TNHH HUANYU TECHNOLOGY
Mã số thuế:

3901275894

Địa chỉ: Lô B6.2, đường C4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, ấp An H, Xã An Hòa , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: Lot B6.2, C4 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An H Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hoá chất cơ bản (Production of basic chemicals)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 07/01/2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Liên Hoa
Mã số thuế:

3901274844

Địa chỉ: Nhà xưởng A0, đường D1, khu công nghiệp Thành Thành Công, ấp An Hội, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Nha Xuong A0, D1 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 26-12-2018

CÔNG TY TNHH WILSON (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

3901271025

Địa chỉ: Lô B5.1, đường D11, khu Công nghiệp Thành Thành Công, ấp An, Xã An Hòa , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: Lot B5.1, D11 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH SONG NGÂN TÂY NINH
Mã số thuế:

3901270423

Địa chỉ: Số 45, ấp Hòa Hưng, Xã An Hòa , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: No 45, Hoa Hung Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH TRANSASIA TANTEC
Mã số thuế:

3901270007

Địa chỉ: Lô B6.1, đường C4, khu Công nghiệp Thành Thành Công, ấp An H, Xã An Hòa , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: Lot B6.1, C4 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An H Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú (Tanning, preliminary treating leather; preliminary treating and dying fur )

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 12/10/2018

Công Ty TNHH Best South Việt Nam (tây Ninh)
Mã số thuế:

3901268713

Địa chỉ: Lô A16.3-4, Đường C1, KCN Thành Thành Công, Ấp An Hội, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot A16.3-4, C1 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 13-09-2018

CÔNG TY TNHH HUAMIN TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

3901268495

Địa chỉ: Lô A17.6, đường D8, KCN Thành Thành Công, ấp An Hội, Xã An Hòa , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: Lot A17.6, D8 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 10/09/2018

CÔNG TY TNHH OURIES INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
Mã số thuế:

3901267759

Địa chỉ: Lô B1.1, Đường D10, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: Lot B1.1, D10 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 22/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp