Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trảng Bàng- Tây Ninh

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA PHẨM PHƯỢNG HOÀNG VIỆT NAM
Mã số thuế:

3901276739

Địa chỉ: Lô 92-93 khu chế xuất và công nghệ Linh Trung III, Xã An Tịnh , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: Lot 92-93 Khu Che Xuat Va Cong Nghe Linh Trung Iii, An Tinh Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH HUANYU TECHNOLOGY
Mã số thuế:

3901275894

Địa chỉ: Lô B6.2, đường C4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, ấp An H, Xã An Hòa , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: Lot B6.2, C4 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An H Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hoá chất cơ bản (Production of basic chemicals)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HUYỆN TRẢNG BÀNG
Mã số thuế:

3901274788

Địa chỉ: 999 đường 22/12; KP Lộc Du, Thị trấn Trảng Bàng , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: 999, 22/12; Kp Loc Du Street, Trang Bang Town, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN TRẢNG BÀNG
Mã số thuế:

3901274795

Địa chỉ: Số 999 Đường 22/12 KP Lộc Du, Thị trấn Trảng Bàng , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: No 999, 22/12 Kp Loc Du Street, Trang Bang Town, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT HUYỆN TRẢNG BÀNG
Mã số thuế:

3901274770

Địa chỉ: 999 Đường 22/12; KP Lộc Du, Thị trấn Trảng Bàng , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: 999, 22/12; Kp Loc Du Street, Trang Bang Town, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bao Bì Liên Hoa
Mã số thuế:

3901274844

Địa chỉ: Nhà xưởng A0, đường D1, khu công nghiệp Thành Thành Công, ấp An Hội, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: Nha Xuong A0, D1 Street, Thanh Thanh Cong Industrial Zone, An Hoi Hamlet, An Hoa Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 26-12-2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HUYỆN TRẢNG BÀNG
Mã số thuế:

3901274315

Địa chỉ: Số 999 Đường 22/12 KP Lộc Du, Thị trấn Trảng Bàng , Huyện Trảng Bàng , Tây Ninh
Address: No 999, 22/12 Kp Loc Du Street, Trang Bang Town, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 20/12/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản T&t
Mã số thuế:

3901273505

Địa chỉ: Tổ 2 - Ấp Cầu Xe, Xã Hưng Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Address: 2 - Ap Cau Xe Civil Group, Hung Thuan Commune, Trang Bang District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Hưng Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp