Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tân Biên- Tây Ninh

Công Ty TNHH Nông Sản Thanh Thanh Tâm
Mã số thuế:

3901277330

Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Tân Khai, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 9, Tan Khai Hamlet, Tan Lap Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất, Thương Mại, Dịch Vụ Và Xây Dựng Thành Phát Tân Biên
Mã số thuế:

3901277073

Địa chỉ: 278 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Address: 278 Nguyen Van Linh, Quarter 4, Tan Bien Town, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 24-01-2019

TÀI KHOÀN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TÂN BIÊN
Mã số thuế:

3901274114

Địa chỉ: 32A Đường Nguyễn Văn Linh KP3, Thị trấn Tân Biên , Huyện Tân Biên , Tây Ninh
Address: 32a, Nguyen Van Linh KP3 Street, Tan Bien Town, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 19/12/2018

CÔNG TY TNHH SX XNK DASUN
Mã số thuế:

3901271610

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Thạnh Tân, Xã Thạnh Tây , Huyện Tân Biên , Tây Ninh
Address: Civil Group 4, Thanh Tan Hamlet, Thanh Tay Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH XNK GỖ GUHO
Mã số thuế:

3901271603

Địa chỉ: Thửa đất số 868, Tờ Bản đồ số 20, ấp Dinh, Xã Mỏ Công , Huyện Tân Biên , Tây Ninh
Address: Thua Dat So 868, To Ban Do So 20, Dinh Hamlet, Mo Cong Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 23/11/2018

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Taniwood
Mã số thuế:

3901267974

Địa chỉ: Thửa đất số 17, Tờ bản đồ số 47, Ấp Tân Tiến, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Address: Thua Dat So 17, To Ban Do So 47, Tan Tien Hamlet, Tan Lap Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 28-08-2018

CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI PHÚC HẬU
Mã số thuế:

3901267702

Địa chỉ: Số 12, Tổ 1, ấp Bàu Bền, Xã Thạnh Bắc , Huyện Tân Biên , Tây Ninh
Address: No 12, Civil Group 1, Bau Ben Hamlet, Thanh Bac Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thạnh Bắc, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 22/08/2018

Công Ty TNHH Sx - Kd - Tm Dầu Nhờn Mosal
Mã số thuế:

3901266177

Địa chỉ: Tổ 8, ấp 3, Xã Trà Vong, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 8, Hamlet 3, Tra Vong Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trà Vong, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 20-07-2018

Công Ty TNHH Sinh Hồng Quý
Mã số thuế:

3901265279

Địa chỉ: Tổ 9, Ấp Tân Khai, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 9, Tan Khai Hamlet, Tan Lap Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 04-07-2018

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN MINH THUẬN
Mã số thuế:

3901265367

Địa chỉ: Số 365, Tổ 8, Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 365, Civil Group 8, Tan Hoa Hamlet, Tan Lap Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 05/07/2018

Công Ty TNHH Mai Nhựt Lâm
Mã số thuế:

3901264518

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Tân Đông 1, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 1, Tan Dong 1 Hamlet, Tan Lap Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 13-06-2018

Công Ty Cổ Phần Dalno Paint
Mã số thuế:

3901263176

Địa chỉ: Số 346, Tổ 9, Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 346, Civil Group 9, Thanh Phu Hamlet, Thanh Binh Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 24-05-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ ĐÔNG NAM Á
Mã số thuế:

3901262750

Địa chỉ: Số 277, Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố 5, Thị trấn Tân Biên , Huyện Tân Biên , Tây Ninh
Address: No 277, Nguyen Van Linh Street, Quarter 5, Tan Bien Town, Tan Bien District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh

Ngày thành lập: 18/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp