Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phước Đông- Huyện Gò Dầu- Tây Ninh

Công Ty TNHH Đinh Hoài Nam
Mã số thuế:

3901293822

Địa chỉ: Thửa đất số 5, tờ bản đồ số 15, ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Thua Dat So 5, To Ban Do So 15, Phuoc Duc A Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Kim Lộc Gò Dầu
Mã số thuế:

3901292064

Địa chỉ: Thửa đất số 444, tờ bản đồ số 16, Tổ 11, ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Thua Dat So 444, To Ban Do So 16, Civil Group 11, Phuoc Duc A Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Loan Văn Đông
Mã số thuế:

3901291039

Địa chỉ: Thửa đất số 475, tờ bản đồ số 16, Ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Thua Dat So 475, To Ban Do So 16, Phuoc Duc A Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Xin Yi
Mã số thuế:

3901291021

Địa chỉ: Thửa 1384, tờ bản đồ 5, Ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Thua 1384, To Ban Do 5, Suoi Cao A Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hoàng Vy Anh
Mã số thuế:

3901289368

Địa chỉ: Số 46, Ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 46, Suoi Cao A Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Hc Rubber Tech
Mã số thuế:

3901289022

Địa chỉ: Lô số 36-8, 36-16, đường D14, khu công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot No 36-8, 36- 16, D14 Street, Phuoc Dong Industrial Zone, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thu Mua Phế Liệu Phước Đông
Mã số thuế:

3901287459

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phước Đức B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 1, Phuoc Duc B Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Tm-dv Bất Động Sản Bảo Hoàng
Mã số thuế:

3901287219

Địa chỉ: Tổ TQ3, ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: TQ3 Civil Group, Suoi Cao A Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Kiều Phong
Mã số thuế:

3901282852

Địa chỉ: Số 171, tổ 6, ấp Phước Đức, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 171, Civil Group 6, Phuoc Duc Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Khách Sạn Hải Đào
Mã số thuế:

3901282595

Địa chỉ: Thửa đất số 295, tờ bản đồ số 26, ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Thua Dat So 295, To Ban Do So 26, Suoi Cao A Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Ravo Group (việt Nam)
Mã số thuế:

3901281143

Địa chỉ: Lô 46-28, Đường D14, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot 46-28, D14 Street, Phuoc Dong Industrial Zone, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Ten Tech Composite (việt Nam)
Mã số thuế:

3901280365

Địa chỉ: Lô 47-16-2, 47-17, 47-18, 47-19-1, Đường N16, Khu công nghiệp Phước Đông , Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot 47-16-2, 47- 17, 47- 18, 47- 19-1, N16 Street, Phuoc Dong Industrial Zone, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty TNHH Actr
Mã số thuế:

3901279747

Địa chỉ: Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16b, 41-15b, 41-16b, 41-17b, 41-18b, 41-19b, 41-20b, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1. 42-4-1, 42-5-1, 42-6-1, Đường D11, Khu Công nghiệp Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Lot 37-7B, 37- 8, 37- 9B, 37- 14B, 37- 15, 37- 16B, 41- 15B, 41- 16B, 41- 17B, 41- 18B, 41- 19B, 41- 20B, 42- 1-1, 42- 2-1, 42-3-1. 42-4-1, 42- 5-1, 42- 6-1, D11 Street, Phuoc Dong Industrial Zone, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su (Producing rubber tyres and tubes; mending and recycling rubber tyres )

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 05-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Hoa Dương Tây Ninh
Mã số thuế:

3901279377

Địa chỉ: Tổ 12, ấp Phước Đức B, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 12, Phuoc Duc B Hamlet, Phuoc Dong Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 01-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp