Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm Hoàng Hoàng Nhân

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: 264 Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: 264 Ninh Hiep Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Mã số thuế 3901283849
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Tây Ninh
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính