Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bàu Năng- Huyện Dương Minh Châu- Tây Ninh

Công Ty TNHH Thịnh Nam Việt
Mã số thuế:

3901260584

Địa chỉ: Số 10, ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 10, Ninh Hiep Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 29-03-2018

Công Ty Cổ Phần Máy Móc Thiết Bị Ánh Dương
Mã số thuế:

3901260023

Địa chỉ: Số 93, Ấp Ninh Phú, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 93, Ninh Phu Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (Producing food, beverage and cigarette processors)

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 16-03-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Lê Trung
Mã số thuế:

3901252343

Địa chỉ: Số 12, Tổ 1, ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 12, Civil Group 1, Ninh Hiep Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 16-11-2017

Công Ty TNHH Tôn Long Phú
Mã số thuế:

3901251942

Địa chỉ: Số 1438, Đường 781, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 1438, Street 781, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 13-11-2017

Công Ty TNHH Gỗ Tràm
Mã số thuế:

3901244409

Địa chỉ: Tổ 8, ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 8, Ninh Hiep Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 03-07-2017

Công Ty TNHH Mtv Tiến Khang Bàu Năng
Mã số thuế:

3901241119

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 10, Ninh Hiep Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 26-04-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÂU NGỌC
Mã số thuế:

0313265188-001

 Điện thoại:

0968.557.759

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Ninh An, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Address: Civil Group 10, Ninh An Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 03/04/2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Vệ Sinh Đăng Khoa
Mã số thuế:

3901239254

Địa chỉ: Số 1291, tổ 9, ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 1291, Civil Group 9, Ninh Hiep Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 13-03-2017

Công Ty TNHH Vĩnh Thiện Đường
Mã số thuế:

3901239198

Địa chỉ: Tổ 14, Ấp Ninh Phú, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 14, Ninh Phu Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 09-03-2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG GIANG
Mã số thuế:

3901237659

 Điện thoại:

0915.358.779

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Ninh Bình, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Address: Civil Group 1, Ninh Binh Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 24/01/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN POTEVI
Mã số thuế:

0313843230-001

Địa chỉ: Số 1496, Cách Mạng Tháng Tám Nối Dài, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Address: No 1496, Cach Mang Thang Tam Noi Dai, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 20/12/2016

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp