Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Dương Minh Châu- Tây Ninh

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Hùng Tây Ninh
Mã số thuế:

3901290356

Địa chỉ: 805, ấp Thuận Bình, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: 805, Thuan Binh Hamlet, Truong Mit Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Phi Hồng
Mã số thuế:

3901289921

Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Thuận Tân, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 5, Thuan Tan Hamlet, Truong Mit Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Huỳnh Lạc
Mã số thuế:

3901288290

Địa chỉ: Số 71, Tổ 12, ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 71, Civil Group 12, Thuan Hoa Hamlet, Truong Mit Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Đặng Tín
Mã số thuế:

3901288318

Địa chỉ: Số 8, đường số 22, khu phố 1, Tt. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: No 8, Street No 22, Quarter 1, Duong Minh Chau Town, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Tm&dv Bần Phú Nông
Mã số thuế:

3901287314

Địa chỉ: 287 Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, Tt. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: 287, Nguyen Chi Thanh Street, Quarter 1, Duong Minh Chau Town, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bảo Ngọc
Mã số thuế:

3901286783

Địa chỉ: Tổ 2, Thuận Bình, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 2, Thuan Binh, Truong Mit Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of other commodities)

Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Ân Thịnh
Mã số thuế:

3901286039

Địa chỉ: 985, Tổ 8, ấp Ninh Hòa, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: 985, Civil Group 8, Ninh Hoa Hamlet, Bau Nang Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 25-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Sơn Thịnh Vượng
Mã số thuế:

3901284183

Địa chỉ: Tổ 14, ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 14, Ninh Hung 1 Hamlet, Cha La Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Nhật Hoàng
Mã số thuế:

3901281601

Địa chỉ: Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 9, ấp Phước Hội, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Thua Dat So 86, To Ban Do So 9, Phuoc Hoi Hamlet, Phuoc Ninh Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây ăn quả (Growing fruit trees)

Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trịnh Văn Sắc
Mã số thuế:

3901277482

Địa chỉ: Ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Phuoc Tan 1 Hamlet, Phan Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14-02-2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC THÁI AN
Mã số thuế:

3901276256

Địa chỉ: Số 375, Đường 784, ấp Bình Linh, Xã Chà Là , Huyện Dương Minh Châu , Tây Ninh
Address: No 375, Street 784, Binh Linh Hamlet, Cha La Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp