Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Dương Minh Châu- Tây Ninh

Công Ty TNHH Mtv Sơn Thịnh Vượng
Mã số thuế:

3901284183

Địa chỉ: Tổ 14, ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 14, Ninh Hung 1 Hamlet, Cha La Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Nhật Hoàng
Mã số thuế:

3901281601

Địa chỉ: Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 9, ấp Phước Hội, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Thua Dat So 86, To Ban Do So 9, Phuoc Hoi Hamlet, Phuoc Ninh Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây ăn quả (Growing fruit trees)

Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trịnh Văn Sắc
Mã số thuế:

3901277482

Địa chỉ: Ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Phuoc Tan 1 Hamlet, Phan Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14-02-2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC THÁI AN
Mã số thuế:

3901276256

Địa chỉ: Số 375, Đường 784, ấp Bình Linh, Xã Chà Là , Huyện Dương Minh Châu , Tây Ninh
Address: No 375, Street 784, Binh Linh Hamlet, Cha La Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 14/01/2019

Công Ty TNHH Khai Thác Mộng Cầm
Mã số thuế:

3901272170

Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố 4, Tt. Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: Civil Group 1, Quarter 4, Duong Minh Chau Town, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH MTV THẾ THÁI HÒA
Mã số thuế:

3901271716

Địa chỉ: Số 22, đường Bàu Cỏ - Suối Đá, khu phố 3, TT. Dương Minh Châu , Huyện Dương Minh Châu , Tây Ninh
Address: No 22, Bau Co - Suoi Da Street, Quarter 3, Duong Minh Chau Town, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 28/11/2018

Công Ty TNHH Tm Dv Sx Xd Ngân Anh
Mã số thuế:

3901271120

Địa chỉ: TĐ 345, TBĐ 17, Ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
Address: TD 345, TBD 17, Khoi Ha Hamlet, Cau Khoi Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Ngày thành lập: 13-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp