Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Yên Châu- Huyện Yên Châu- Sơn La

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Đà Giang Tây Bắc
Mã số thuế:

5500556595

Địa chỉ: Số nhà 35, Đường Hương Xoài, Tiểu khu 1, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
Address: No 35, Huong Xoai Street, Tieu Khu 1, Yen Chau Town, Yen Chau District, Son La Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 29-08-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SƠN LA TẠI YÊN CHÂU
Mã số thuế:

5500540813-006

 Điện thoại:

0984.523.396

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La
Address: Tieu Khu 6, Yen Chau Town, Yen Chau District, Son La Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 03/11/2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Minh Châu Sơn La
Mã số thuế:

5500518825

 Điện thoại:

0987.150.000

Địa chỉ: Tiểu khu 1 - Thị trấn Yên Châu - Huyện Yên Châu - Sơn La
Address: Tieu Khu 1, Yen Chau Town, Yen Chau District, Son La Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 27-03-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Vàng
Mã số thuế:

5500499227

 Điện thoại:

0912.555.380

Địa chỉ: Tiểu khu 1 (Trung tâm chợ Yên Châu) - Thị trấn Yên Châu - Huyện Yên Châu - Sơn La
Address: Tieu Khu 1 (Trung TAM CHO Yen Chau), Yen Chau Town, Huyen Yen Chau, Son La
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 18-04-2014