Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Chiềng Hắc- Huyện Mộc Châu- Sơn La

Công Ty TNHH Thành Long Tây Bắc
Mã số thuế:

5500555538

Địa chỉ: Bản Piềng Lán, Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Address: Pieng Lan Hamlet, Chieng Hac Commune, Moc Chau District, Son La Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 01-08-2017

Nhà Máy Thủy Điện Tà Niết - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Tà Niết Tại Sơn La
Mã số thuế:

0101540851-001

 Điện thoại:

(024) 38647894

Địa chỉ: Bản Chiềng Pằn - Xã Chiềng Hắc - Huyện Mộc Châu - Sơn La
Address: Chieng Pan Hamlet, Chieng Hac Commune, Moc Chau District, Son La Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 03-10-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thoa Phức
Mã số thuế:

5500436033

 Điện thoại:

(0212) 3668998

Địa chỉ: Km 90 Quốc lộ 6 Sơn La - Hà Nội, Bản Piềng Lán - Xã Chiềng Hắc - Huyện Mộc Châu - Sơn La
Address: KM 90, 6 Son La - Ha Noi Highway, Pieng Lan Hamlet, Chieng Hac Commune, Moc Chau District, Son La Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 21-10-2011