Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sơn La

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS 19/5
Mã số thuế:

5500578581

Địa chỉ: Tiểu khu Mía Đường, Thị trấn NT Mộc Châu , Huyện Mộc Châu , Sơn La
Address: Tieu Khu Mia Duong, Nt Moc Chau Town, Moc Chau District, Son La Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở (Lower secondary education)

Huyện Mộc Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 14/01/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS 15/10
Mã số thuế:

5500578454

Địa chỉ: TK Tiền Tiến, Thị trấn NT Mộc Châu , Huyện Mộc Châu , Sơn La
Address: Tk Tien Tien, Nt Moc Chau Town, Moc Chau District, Son La Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở (Lower secondary education)

Huyện Mộc Châu, Sơn La

Ngày thành lập: 11/01/2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS QUYẾT TÂM
Mã số thuế:

5500578302

Địa chỉ: Số 299B, đường Trần Đăng Ninh, Phường Quyết Tâm , TP. Sơn La , Sơn La
Address: No 299b, Tran Dang Ninh Street, Quyet Tam Ward, Son La City, Son La Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở (Lower secondary education)

Sơn La

Ngày thành lập: 09/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp