Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 6- Thành phố Sóc Trăng- Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG GIA PHÁT
Mã số thuế:

2200786144

Địa chỉ: Số 28/38 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 28/38 Hung Vuong, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15/12/2020

CÔNG TY TNHH THÁI THIÊN DI
Mã số thuế:

2200782728

Địa chỉ: Số 30 Dã tượng, Phường 6 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: No 30 Da Tuong, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29/09/2020

Công Ty TNHH Tm Dv Xd An Phát
Mã số thuế:

2200780181

Địa chỉ: LK1-11, Lầu 1, Khu nhà ở TM Tuấn Lan, đường Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: LK1-11, Lau 1, Khu Nha O TM Tuan Lan, Hung Vuong Street, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-07-2020

CÔNG TY TNHH TM XD QUANG ĐẠT
Mã số thuế:

2200780008

Địa chỉ: LK2-16, Khu nhà ở TM Tuấn Lan, đường Hùng Vương, Phường 6 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: LK2-16, Khu Nha O TM Tuan Lan, Hung Vuong Street, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24/07/2020

Công Ty TNHH Tm Xây Dựng Quang Minh
Mã số thuế:

2200779637

Địa chỉ: Số 28/34 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 28/34 Hung Vuong, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-07-2020

Công Ty TNHH Tm Xd Hải Yến
Mã số thuế:

2200778425

Địa chỉ: LK1-12, Khu nhà ở thương mại Tuấn Lan, Đường Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: LK1-12, Khu Nha O Thuong Mai Tuan Lan, Hung Vuong Street, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-06-2020

Công Ty TNHH Tm Xd Minh Phát
Mã số thuế:

2200778418

Địa chỉ: LK1-11, Khu nhà ở thương mại Tuấn Lan, Đường Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: LK1-11, Khu Nha O Thuong Mai Tuan Lan, Hung Vuong Street, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-06-2020

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dịch Vụ Quách Hưng
Mã số thuế:

2200777238

 Điện thoại:

0909636658

Địa chỉ: Số 81 Đường Hồ Nước Ngọt, Khóm 6, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 81, Ho Nuoc Ngot Street, Khom 6, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-05-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp