Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

BQLDA SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ TỈNH ST GĐ 2018-2020

Ngày thành lập: 16/06/2018

Địa chỉ: Số 506 Lê Hồng Phong, Phường 3 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: No 506 Le Hong Phong, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động y tế dự phòng (Standby [reserve] medical activities)

Mã số thuế 2200748188
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng
Người đại diện Trần Văn Khải
Địa chỉ N.Đ.diện Số 94, ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Delegate address No 94, Giong Co Hamlet, Tham Don Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của BQLDA SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ TỈNH ST GĐ 2018-2020

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính