Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Nông Nghiệp Bình Minh Xanh

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Số 305/7 Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 305/7 Nguyen Van Linh, Khom 3, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 2200775199
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Sóc Trăng
Người đại diện Trần Thái Bình

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sx Tm Dv Nông Nghiệp Bình Minh Xanh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính