Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Thành phố Sóc Trăng- Sóc Trăng

Công Ty TNHH Asc Hợp Nhất
Mã số thuế:

2200774269

Địa chỉ: Số 607/29 quốc lộ 1, Khóm 4, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 607/29, Highway 1, Khom 4, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Đinh Công Sang
Mã số thuế:

2200774050

Địa chỉ: Số 195/36 Trương Công Định, Khóm 4, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 195/36 Truong Cong Dinh, Khom 4, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Tmdv Triệu Dung
Mã số thuế:

2200773716

Địa chỉ: Số 263/103A Phú Lợi, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 263/103a Phu Loi, Khom 3, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-02-2020

Công Ty Cổ Phần Đt Lâm Dũng
Mã số thuế:

2200772656

Địa chỉ: Số 76 Đường số 2, Khu dân cư Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 76, Street No 2, Tran Hung Dao Residential Area, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Điện Tử Tây Nam
Mã số thuế:

2200772254

Địa chỉ: Số 417/6 Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 417/6, Highway 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên In Ấn Dệt Bao Bì Tây Nam
Mã số thuế:

2200771349

Địa chỉ: Số 377 Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 377 Nguyen Van Linh, Khom 3, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hoàng Sang
Mã số thuế:

2200769847

Địa chỉ: Số 181 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 181 Nguyen Van Linh, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-11-2019

Công Ty Cổ Phần Tapro Vn
Mã số thuế:

2200769653

Địa chỉ: Tòa nhà VNPT Số 02 đường Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: VNPT So 02 Building, Tran Hung Dao Street, Khom 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Nghệ Hiệp
Mã số thuế:

2200769269

Địa chỉ: Số 266 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 266 Tran Hung Dao, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp