Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Lê Dương

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Số 250 Nguyễn Huệ, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 250 Nguyen Hue, Khom 3, Ward 1, Soc Trang City, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Mã số thuế 2200775181
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Sóc Trăng
Người đại diện Lê Trung Hiếu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Mtv Lan Hương Bình Tân
Địa chỉ: Thửa đất số 603, tờ bản đồ 13, tổ 16, ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
Address: Thua Dat So 603, To Ban Do 13, Civil Group 16, Tan Phuoc Hamlet, Tan Binh Commune, Binh Tan District, Vinh Long Province
Mã số thuế:

1501112179

Vĩnh Long

Ngày thành lập: 13-03-2020