Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Sóc Trăng- Sóc Trăng

Công Ty TNHH Mtv Lê Dương
Mã số thuế:

2200775181

Địa chỉ: Số 250 Nguyễn Huệ, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 250 Nguyen Hue, Khom 3, Ward 1, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Trường Quốc
Mã số thuế:

2200774981

Địa chỉ: Số 673/76 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 673/76 Le Hong Phong, Khom 5, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Tm Hạnh Quyên
Mã số thuế:

2200774420

Địa chỉ: Số 617 Lê Duẩn, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 617 Le Duan, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-02-2020

Công Ty TNHH Vlxd Thanh Dũng
Mã số thuế:

2200774283

Địa chỉ: Số 392 Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 392 Mac Dinh Chi, Ward 9, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-02-2020

Công Ty TNHH Kim Khang Thịnh
Mã số thuế:

2200774082

Địa chỉ: Số 165 Trần Văn Bảy, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 165 Tran Van Bay, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Asc Hợp Nhất
Mã số thuế:

2200774269

Địa chỉ: Số 607/29 quốc lộ 1, Khóm 4, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 607/29, Highway 1, Khom 4, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Đinh Công Sang
Mã số thuế:

2200774050

Địa chỉ: Số 195/36 Trương Công Định, Khóm 4, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 195/36 Truong Cong Dinh, Khom 4, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Abank Sóc Trăng
Mã số thuế:

2200773868

Địa chỉ: Lầu 2, Số 74-76-78 đường B, Khu dân cư Minh Châu, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Lau 2, No 74-76-78, B Street, Minh Chau Residential Area, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-02-2020

Công Ty TNHH Tmdv Triệu Dung
Mã số thuế:

2200773716

Địa chỉ: Số 263/103A Phú Lợi, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 263/103a Phu Loi, Khom 3, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-02-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Bất Động Sản 83
Mã số thuế:

2200773804

Địa chỉ: Số 151 Trương Vĩnh Ký, Khóm 6, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 151 Truong Vinh Ky, Khom 6, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-02-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Qmc
Mã số thuế:

2200773755

Địa chỉ: D4 Lô D, Khu dân cư Đoàn Thị Điểm, Khóm 1, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: D4, Lot D, Doan Thi Diem Residential Area, Khom 1, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp