Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Sóc Trăng- Sóc Trăng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tiến Sang
Mã số thuế:

2200787035

Địa chỉ: Số 195 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 195 Nguyen Van Linh, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-12-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cứu Hộ Giao Thông Miền Tây
Mã số thuế:

2200787028

Địa chỉ: Lô KTM10, Đường số 6, Khu đô thị 5A, Khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Lot KTM10, Street No 6, 5a Urban Area, Khom 4, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-12-2020

Công Ty TNHH Mtv Dư Khánh Lợi
Mã số thuế:

2200786842

 Điện thoại:

0973558152

Địa chỉ: Số 331 Bạch Đằng, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 331 Bach Dang, Ward 9, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-12-2020

Công Ty TNHH Mtv Đô Ra
Mã số thuế:

2200786881

 Điện thoại:

0919797942

Địa chỉ: Thửa đất số 30, Tờ bản đồ số 28, đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 3, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 30, To Ban Do So 28, Nguyen Dinh Chieu Street, Khom 3, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-12-2020

Công Ty TNHH Mtv Lê Anh Quốc
Mã số thuế:

2200786909

Địa chỉ: 523 Phạm Hùng, khóm 4, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: 523 Pham Hung, Khom 4, Ward 8, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-12-2020

CÔNG TY TNHH NGUYÊN THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

2200786137

Địa chỉ: Số 400, đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 400, Le Hong Phong Street, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16/12/2020

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG GIA PHÁT
Mã số thuế:

2200786144

Địa chỉ: Số 28/38 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 28/38 Hung Vuong, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp